YENİ PKK-ESKİ PKK ve DURUMSALLIK YAKLAŞIMI

     Durumsallık yaklaşımı işletme indiryönetiminde önemli teorilerden bir tanesidir. Kısaca açıklayacak olursak Durumsallık yaklaşımı yönetimde, her duruma uyan evrensel ilkeler olduğu görüşünü reddetmektedir.  Her durumun kendine özgü bir yönetim tarzı olduğunu savunmaktadır.  Bu teori, içinde bulunulan durumun özelliklerini anlamaya ve bu duruma uyan bir davranış tarzı  eliştirmeyi amaçlamaktadır. Yönetim biçimini belirleyen etkenleri dışsal ve içsel etkenler şeklinde iki kategoride ele alınmaktadır. Okumaya devam et