KİTAP ANALİZ YÖNTEMİ

Örnek kapak sayfasını indirmek için tıklayınız.

  1. Çalışmanın ortaya çıkmasına sebep olan arka plandan bahsedilecek?                                         Örnek: Ekonomi alanında yapılan çalışmaların az olması sebebiyle
  2. Bu çalışmanın programatiği nedir? (Çalışma hangi sorunun cevabını bulmaya çalışıyor).                                                                                                                                                    Örnek: Ekonomideki dalgalanmaların milli gelire etkisi nasıl yansımaktadır.
  3. Çalışmada cevabı aranan başlıca sorular nelerdir ve ulaşılan sonuçlar nelerdir?( Çalışmanın temele araştırma soruları nelerdir)
  4. Sonuç ve değerlendirme (Kendi düşüncelerinize göre katıldığınız ve katılmadığınız yönler )