KÜÇÜK PRENS

0000000628979-1.jpg

        Malum çağımızın vazgeçilmez fenomeni sosyal medyada ve bende biraz vakit geçiriyorum. Sosyal medyada son zamanlarda bir kitap dikkatimi çekti ve sürekli bu kitaptan sözler paylaşılıyordu. Kitabı almaya karar verdim ve en yakın kitapçıya girdim. Kitabı ilk gördüğümde almakta kararsız kaldım. Çünkü bir çocuk kitabıma benziyordu ve iç sayfalarında resimler vardı. Çok basit olacağı konusunda tereddütlerim vardı. Ne yapalım kalabalığa uyalım o kadar kişi okumuş ve beğenmiş dedim, kitabı aldım. Kitabı okudum ve kitap gerçekten basitti. Ancak çok güzel bir kurgusu vardı. Sade, akıcı ve aynı zamanda içeriğine bir çok anlamın gizlendiği bir hikaye. Okumaya devam et

Makale Nasıl Yazılır

MAKALE-BİLDİR-YAZI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Çalışmanın ortaya çıkmasına sebep olan tarihsel arka plandan bahsedilecek?

Örneğin Her ne kadar küreselleşme terimi, 1990’lı yıllardan itibaren yoğun olarak kullanılmaya başlanmışsa da, küreselleşmenin yeni bir olgu olmadığını belirtmek gerekir. Amartya Sen, küreselleşmenin başlangıcını oldukça eskilere götürür. Ona göre küreselleşme, “yeni bir şey değildir.

  1. Bu çalışmanın programatiği nedir? Bu çalışmayı yapmaya iten neden?

Örneğin: Çalışmanın programatiği küreselleşmenin ulus devlet üzerine etkisi. Çalışma yapmaya iten sebep ise ulus-devletin değişeceğine yönelik tartışmaların artmasıdır.

  1. Çalışmada cevabı aranan başlıca sorular nelerdir? Araştırma soruları nelerdir?

Örneğin küreselleşme ulus devlet üzerinde nasıl bir etkiye sahip olmuştur.

Araştırma soruları olarak küreselleşme ulus devletin bel kemiği olan egemenlik üzerindeki etkisi

  1. Yazar ne gibi sonuçlara ulaşmıştır?

Ulus devletin sorgulanması ve egemenlik alanının aşındırılmasına kapitalizm kimi zaman doğrudan, kimi za­man da dolaylı bir etki yapmıştır. Küreselleşme süreci kapitalizm ile ulus devlet arasındaki ilişkiyi geçmişten farklı bir boyuta taşımış ve ulus devletin ekonomik alan başta olmak üzere siyasal, sosyal ve kültürel alanda yürüttüğü faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla sorgu­landığı bir durumu ortaya çıkartmıştır.

  1. Bu sonuçlara katılıp katılmadığımızın belirtilmesi gerekiyor. Bu sonuçlara karı olabilecek eleştiriler var mıdır?