İş Hukuku Ders Uygulaması 1

 DPÜ ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSİ HAFTALIK SINAV UYGULAMASI 1

Öğr. Gör Erkan ÇAKIR        04.03.2015

Not: Doğru cevaplar altı çizili olanlardır.

 1. İş hukuku ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  1. İş hukuku iş dünyası ile ilgili olduğundan ticaret hukukunun bir dalıdır.
  2. İş hukuku iş yapan herkesi kapsama alır.
  3. İş hukuku işçi işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenler.
  4. İş hukuku iş adamlarının sosyal güvenliği ile ilgili bir hukuk dalıdır.
  5. İş hukuku devlet memurlarının çalışmalarını düzenler.

Okumaya devam et