Bilimsel Araştırma Kaynakları

AKADEMİK DİZİN VE ARAMA MOTORLARI


(Üzerine tıkladığınızda sayfaya yönlendirileceksiniz)

YÖK Akademik

Dergi Park Akademik

Akademik Türk Dergileri İndexsi 

Bilimsel Yayın İndexsi 

Asosindex

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

Akademik Dizin

Mitos Ulusal Açık Erişim Sistemi

Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane Kaynakları

Okumaya devam et

Makale Nasıl Yazılır

MAKALE-BİLDİR-YAZI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Çalışmanın ortaya çıkmasına sebep olan tarihsel arka plandan bahsedilecek?

Örneğin Her ne kadar küreselleşme terimi, 1990’lı yıllardan itibaren yoğun olarak kullanılmaya başlanmışsa da, küreselleşmenin yeni bir olgu olmadığını belirtmek gerekir. Amartya Sen, küreselleşmenin başlangıcını oldukça eskilere götürür. Ona göre küreselleşme, “yeni bir şey değildir.

  1. Bu çalışmanın programatiği nedir? Bu çalışmayı yapmaya iten neden?

Örneğin: Çalışmanın programatiği küreselleşmenin ulus devlet üzerine etkisi. Çalışma yapmaya iten sebep ise ulus-devletin değişeceğine yönelik tartışmaların artmasıdır.

  1. Çalışmada cevabı aranan başlıca sorular nelerdir? Araştırma soruları nelerdir?

Örneğin küreselleşme ulus devlet üzerinde nasıl bir etkiye sahip olmuştur.

Araştırma soruları olarak küreselleşme ulus devletin bel kemiği olan egemenlik üzerindeki etkisi

  1. Yazar ne gibi sonuçlara ulaşmıştır?

Ulus devletin sorgulanması ve egemenlik alanının aşındırılmasına kapitalizm kimi zaman doğrudan, kimi za­man da dolaylı bir etki yapmıştır. Küreselleşme süreci kapitalizm ile ulus devlet arasındaki ilişkiyi geçmişten farklı bir boyuta taşımış ve ulus devletin ekonomik alan başta olmak üzere siyasal, sosyal ve kültürel alanda yürüttüğü faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla sorgu­landığı bir durumu ortaya çıkartmıştır.

  1. Bu sonuçlara katılıp katılmadığımızın belirtilmesi gerekiyor. Bu sonuçlara karı olabilecek eleştiriler var mıdır?