Makale Nasıl Yazılır

MAKALE-BİLDİR-YAZI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Çalışmanın ortaya çıkmasına sebep olan tarihsel arka plandan bahsedilecek?

Örneğin Her ne kadar küreselleşme terimi, 1990’lı yıllardan itibaren yoğun olarak kullanılmaya başlanmışsa da, küreselleşmenin yeni bir olgu olmadığını belirtmek gerekir. Amartya Sen, küreselleşmenin başlangıcını oldukça eskilere götürür. Ona göre küreselleşme, “yeni bir şey değildir.

  1. Bu çalışmanın programatiği nedir? Bu çalışmayı yapmaya iten neden?

Örneğin: Çalışmanın programatiği küreselleşmenin ulus devlet üzerine etkisi. Çalışma yapmaya iten sebep ise ulus-devletin değişeceğine yönelik tartışmaların artmasıdır.

  1. Çalışmada cevabı aranan başlıca sorular nelerdir? Araştırma soruları nelerdir?

Örneğin küreselleşme ulus devlet üzerinde nasıl bir etkiye sahip olmuştur.

Araştırma soruları olarak küreselleşme ulus devletin bel kemiği olan egemenlik üzerindeki etkisi

  1. Yazar ne gibi sonuçlara ulaşmıştır?

Ulus devletin sorgulanması ve egemenlik alanının aşındırılmasına kapitalizm kimi zaman doğrudan, kimi za­man da dolaylı bir etki yapmıştır. Küreselleşme süreci kapitalizm ile ulus devlet arasındaki ilişkiyi geçmişten farklı bir boyuta taşımış ve ulus devletin ekonomik alan başta olmak üzere siyasal, sosyal ve kültürel alanda yürüttüğü faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla sorgu­landığı bir durumu ortaya çıkartmıştır.

  1. Bu sonuçlara katılıp katılmadığımızın belirtilmesi gerekiyor. Bu sonuçlara karı olabilecek eleştiriler var mıdır?

BİR KİTAP BİR ÇOCUK BİR ÇOCUK BİN UMUT

          Üniversitelerimiz her yıl ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere milyonlarca öğrenci mezun veriyor ve öğrenciler büyük bir heyecanla başladıkları üniversite eğitimi süresinin sonunda hak ettikleri diplomaları alarak yaşam kulvarında eğitimli bireyler olarak koşmaya başlıyorlar.  Birey sosyal hayatına devam ederken hayatının belirli bir yılını üniversitedeki yükseköğretime harcarken ne gibi kazanımlar elde ediyor? Yükseköğretim nasıl bir vizyon sağlıyor? Üniversite mezunu bir birey ile bu eğitimi almaya fırsat bulamayan bir birey aynı bakış açısına mı sahiptir? Yani üniversite mezunu bir insan nasıl olmalı? Tabi ki bu soruların cevapları çok uzun ve ayrıntılıdır. Şu kadarını söyleyebilirim ki maalesef üniversitede verdiğimiz eğitimler yetersiz düzeyde. Eğitimi sadece derslerin başarılı bir şekilde geçilmesi ve diplomanın alınması olarak algılıyoruz. Ancak eğitimin özü bu algımızdan çok ama çok uzak.  Tabi ki derslerin başarılı bir şekilde geçilmesi önemli bir faktördür ama derslerin yanında bireylerin sosyal hayatta sorumlu bireyler olmasını sağlayacak kazanımları da sağlamamız gerekmektedir.

Okumaya devam et

Sık Karşılaşılan Mülakat Soruları ve Örnek Yanıtlar-1

Öğrencilerimiz İçin Faydalı Olabilecek Bir Yazı

selinyetimoglu.com

is-gorusmelerinde-sorularÇevremden gelen baskılara daha fazla dayanamayarak ben de sık karşılaşılan mülakat sorularını ve beklenen aday profiline uygun olabilecek örnek yanıtları paylaşmaya karar verdim.

Öncelikle bu kararın kolay olmadığını belirtmeliyim. Zira, yetkinlik bazlı mülakatı ve davranışsal soruların hastası bir İK profesyoneli olarak “5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorusu sorup ortamlarda stratejik İnsan Kaynakları, İK iş ortaklığı, işveren markası bıdı bıdı sohbetlerine aktif katılan meslektaşlarımı anlamakta güçlük çekebiliyorum.

Fakat mesleğimiz gerçek anlamda profesyonelleşene dek bu tip sorular var olmaya devam edecek ve yeni mezunundan tecrübelisine her gün binlerce aday bunlara maruz kalmaya devam edecek. Aşağıda davranışsalından varsayımsalına dek pek çok mülakat soru örneği var. Yanıtlar, “alın aynen ezberleyin” diye oraya konulmadı, sadece örnek olması, ne tür yanıtlar verilebileceğini görmeniz için konuldu, lütfen kendi hayatınıza uyarlayarak gerçek yaşanmışlıklardan yola çıkarak yanıtlayın.

Hayrının görülmesi dileğiyle buyrunuz…

View original post 1.642 kelime daha